Σακελλαρίου, Ταύρος

Αποθηκευτικές εγκαταστάσεις 9.000τμ. Πλήρως μισθωμένο.

Image 2503

Αποθηκευτικές εγκαταστάσεις 9.000τμ.

Πλήρως μισθωμένο.