Παστερ 3 Αθήνα

Αυτοτελές 8όροφο κτίριο γραφείων 878τ.μ. στο κέντρο της Αθήνας που θα περιέλθει στο χαρτοφυλα΄κιο από την εξαγορά της ΚΛΜ.

Image 2133

Αυτοτελές 8όροφο κτίριο γραφείων 878τ.μ. στο κέντρο της Αθήνας που θα περιέλθει στο χαρτοφυλα΄κιο από την εξαγορά της ΚΛΜ.