Εταιρεία

Image 2526

 

Η εταιρεία Intracom Properties ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2022 με απόσχιση του κλάδου ακινήτων της Intracom Holdings. H εταιρεία έχει ένα αρχικό χαρτοφυλάκειο ακινήτων αξίας €66εκ με σκοπό την βέλτιστη αξιοποίηση τους και την επένδυση , ανάπτυξη και αξιοποίηση άλλων εμπορικών ακινήτων.

Η εταιρεία ανακοίνωσε τον Απρίλιο του 2023 την εξαγορά της εταιρείας ΚΛΜ Α.Ε. η οποία έχει ένα χαρτοφυλάκειο ακινήτων αξίας 48εκ με σκοπό την συγχώνευση με αυτή και τη δημιουργία μιας εισηγμένης εταιρείας ακινήτων.